สะท้อนชีวิต จากความรุนแรงสู่แสงแห่งวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนสากล
LifeTOP STORIES

สะท้อนชีวิต จากความรุนแรงสู่แสงแห่งวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนสากล

0

Christian Achaleke นักรณรงค์เพื่อสันติภาพเยาวชนจากแคเมอรูนที่หันหลังให้กับความรุนแรงในบ้านเกิดและเป็นนักกิจกรรมเยาวชน ได้บอกกับองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ก่อนวันเยาวชนสากล (International Youth Day) ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีว่าเขากำลังช่วยเหลือคนหนุ่มสาวคนอื่นๆ ให้ปฏิเสธความขัดแย้ง และมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความสงบสุขในประเทศได้อย่างไร

การตัดสินใจในการเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพของเขาได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว เขาเติบโตขึ้นมาในชุมชนที่เต็มไปด้วยความรุนแรง เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เขาสูญเสียเพื่อน คนรู้จัก และบางคนก็ถูกจำคุก โดยเขาได้เริ่มเป็นอาสาสมัครในปี 2550 ซึ่งได้เห็นมุมมองใหม่ที่สร้างขึ้นจากสันติภาพ ช่วยปรับปรุงชุมชน สร้างแรงบันดาลใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิต

ในแคเมอรูน การให้โอกาสคนหนุ่มสาวในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสนับสนุน ถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วม เพื่อให้พวกเขามีทักษะต่างๆ และจัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้

Christian Achaleke

Christian Achaleke

สำหรับ Christian Achaleke วัฒนธรรมแห่งสันติภาพ คือ ค่านิยม วิถีการดำเนินชีวิต ศีลธรรม และจริยธรรม ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งหรือความรุนแรง เพื่อให้ผู้คนมีส่วนร่วมต่อการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข และเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพในแอฟริกา คนหนุ่มสาวและผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมและอยู่ในระดับแนวหน้าของกระบวนการ สิ่งสำคัญคือต้องให้โอกาสแก่ผู้คนและชุมชนในการแบ่งปันประสบการณ์และความคิด  ทุกคนควรยืนหยัดและสนับสนุนเยาวชน และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในประเทศของตน 

Source: UN News

 

 

CyberDog เพื่อนสี่ขาอัจฉริยะ ทรงพลัง แม่นยำ และปราดเปรียว

Previous article

EGCO Group ต่อยอดธุรกิจหลักด้วยนวัตกรรม Smart Energy Solution

Next article

You may also like

More in Life