Quiet Area สิทธิในการเข้าถึงและพื้นที่ที่เมืองควรมี

หลายเมืองก็เริ่มหันมาสนใจประเด็นเรื่องมลพิษทางเสียงอย่างจริงจัง หนึ่งในความเคลื่อนไหวสำคัญเช่นการออกกฏของสหภาพยุโรปที่เรียกว่า EU Environmental Noise Directive (END) ในปี ค.ศ.2002 เป็นกฏหมายและแนวทางปฏิบัติให้ประเทศในกลุ่มนำเอาประเด็นเรื่องมลพิษทางเสียงเข้าเป็นพันธกิจหนึ่ง เช่น เน้นการทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และลดปริมาณเสียงรบกวนลง

พื้นที่เงียบสงบ

ในข้อกำหนด END ทางสหภาพได้ระบุถึงพื้นที่ที่เรียกว่า ‘quiet area’ พื้นที่ที่จะไม่ได้รับเสียงรบกวนจากกิจกรรมสำคัญ เช่น ยานพาหนะบนท้องถนน พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่สันทนาการต่างๆ โดยตัว พื้นที่เงียบสงบ ก็หมายถึงพื้นที่เฉพาะ สวนสาธารณะ พื้นที่ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ทำนองว่ารัฐต้องใส่ใจทั้งในแง่ของการฟังเสียงเมืองและบริหารจัดการมลพิษทางเสียงรวมถึงส่งเสริมให้มีพื้นที่เงียบสงบไว้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คน—ต้องโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าเป็นการกำหนดนโยบายในภาพใหญ่ ดังนั้น พวกเสียงดังจากชุมชน จากกิจกรรมส่วนบุคคลก็อาจจะไม่ได้อยู่ในการบังคับจัดการเป็นหลัก ต้องไปจัดการกันเอง

ประเด็นสำคัญของพื้นที่เงียบสงบคือ ในแง่หนึ่งในการมีชีวิตที่ดีหรือมีชีวิตในเมือง การมีพื้นที่เงียบๆ หรือการปกป้องพื้นที่ที่เงียบไว้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจและเป็นอีกพื้นที่ที่สำคัญสำหรับผู้คนที่เราจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างว่าพื้นที่เงียบสงบสำคัญและจัดการอย่างไร เช่น เมืองลิสบอนเองก็สนใจเรื่องมลพิษทางเสียงมากระทั่งก่อน EU ออกข้อกำหนด พวกเมืองใหญ่ก็มักจะลงมือคล้ายๆ กันคือเริ่มจากการศึกษาพื้นที่ ทำแผนผังระดับเสียงของเมือง ตรงไหนเสียงดัง ตรงไหนเสียงเบา แล้วก็ค่อยบริหารจัดการไป

ลิสบอนเองก็มีการออก Noise Action Plan หลักๆ คือเน้นเข้าใจ มองเห็นพื้นที่และมุ่งรักษา พื้นที่เงียบสงบ ในเมืองไว้ ลิสบอนพบว่า เมืองของตัวเองได้เปรียบจากการออกแบบเมืองที่มีนานและมีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองที่เงียบสงบ มีจัตุรัสหรือลานเยอะ มีถนนเล็กๆ มีสวนและพื้นที่เงียบๆ จำนวนมาก พอมองเห็นภาพรวม ลิสบอนก็จัดการส่งเสริมพื้นที่เงียบสงบด้วยวิธีหลักๆ คือการควบคุมปริมาณการจราจรของถนนสายหลักในโซนนั้นๆ ลง

พื้นที่เงียบสงบ

อันที่จริง ประเด็นเรื่องเสียงในเมืองส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับการพัฒนาเมืองในทิศทางใหม่และชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม เพราะเรื่องความเงียบ เป็นเรื่องสอดคล้องไปกับทุกเรื่องได้จริงๆ

การพักผ่อนโดยเฉพาะการนอนเป็นเรื่องสำคัญ และการนอน รวมไปถึงชีวิตที่ดีในภาพรวม ก็มักจะต้องมีความเงียบสงบเป็นองค์ประกอบหลักด้วยเช่นกัน

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก thematter

10 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Previous article

‘เอสซีจี’ เปิดตัว ‘ชะลอม ตราสัญลักษณ์ APEC 2022 Thailand ‘ ทำจากปูนคาร์บอนต่ำเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก

Next article

You may also like

More in Life