กองทุน Thai ESG

กองทุน Thai ESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน เป็นกองทุนรวมประเภทผสม เน้นลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารหนี้ไทยที่มีการคัดกรองตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

จุดเด่นของกองทุน Thai ESG:

 • โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว: เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืน มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
 • สร้าง impact เชิงบวก: สนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี: สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
 • ลงทุนง่าย: เริ่มต้นลงทุนได้เพียง 1,000 บาท

เหมาะสำหรับ:

 • นักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนระยะยาว
 • นักลงทุนที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืน
 • นักลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ความเสี่ยง:

 • ความเสี่ยงจากราคาตลาด
 • ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
 • ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ก่อนตัดสินใจลงทุน:

 • ศึกษาข้อมูลกองทุนอย่างละเอียด
 • พิจารณาความเสี่ยง
 • เลือกกองทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่รับได้

ประวัติ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข.

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาเอก สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2540 – 2545 : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2551 : บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี จำกัด
 • 2551 – 2557 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2563 : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • 2563 – ปัจจุบัน : เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ผลงานที่สำคัญ

 • พัฒนากลยุทธ์การลงทุน ESG ของ กบข.
 • ผลักดันกองทุน Thailand ESG Fund
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุน ESG ในพอร์ต กบข.
 • ขับเคลื่อน กบข. สู่เป้าหมายใหม่ มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัล “Women in Leadership Award” จากสภาธุรกิจไทย-อเมริกัน
 • รางวัล “Outstanding Woman Leader in Financial Sector” จากเวที Thailand Top CEO Awards 2022

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนมายาวนาน มุ่งมั่นนำพา กบข. สู่ความยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับสมาชิก ควบคู่กับการส่งเสริม ESG

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ขวดน้ำผลไม้ย่อยสลายได้ในน้ำ วัสดุจากมันฝรั่ง ไม่สร้างขยะ ไม่ต้องรีไซเคิล

Previous article

SSC SC-01 รถสปอร์ตไฟฟ้า 100% เปิดตัวสเปค ราคาไม่ถึง 2 ล้านบาท วิ่งไกลสุด 520 กม.

Next article

You may also like

More in TOP STORIES